2019CXVelkaIda - Naša levanduľa

 Hľadaj na stránke 
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

SLOVENSKÁ  VERZIA                MAGYAR VERZIÓ

2018 -
2019 - 2020

2019 Krátke video 1. Upútavka kliknutím TU
                 video 2. Teaser CX Castle Cross
                 video 3. Záznam z pretekov 2018

CX/MTB CASTLE CROSS  Veľká Ida  27.4.2019
PROPOZÍCIE - REGISTRAČNÝ FORM. - ŠTARTOVÁ LISTINA - ZOZNAM PRIHLASUJÚCICH - VÝSLEDKY - FOTKY A VIDEÁ

PROPOZÍCIE A PRAVIDLÁ PRETEKOV

Samospráva Obce Veľká Ida ako hlavný usporiadateľ a Gabriel Demko ako organizátor pretekov Vás pozýva, dňa 27.04.2019 do Veľkej Idy na 2. ročník
cyklistických pretekov s názvom CX Castle Cross - Veľká Ida


Hlavný usporiadateľ :
  Samospráva obce Veľká Ida
Výkonný organizátor:

  Vojtech Tóth
  Zsolt Rácz
  Gabriel Demko
Trasa:
  Štefan Kuzma
  Zsolt Rácz
  Vojtech Tóth
  Gabriel Demko

REGISTRÁCIE VOPRED online : KLIK na LINK TU:

REGISTRÁCIE na mieste v deň pretekov dňa 27.04.2019 :  
           08:00 - 09:30  v Areáli parku vo Veľkej Ide pri obecnom úrade

PROGRAM:
Jednotlivé štarty pretekov
           10:00 hod. Deti
           10:00 hod. Deti "Baby" do 4 rokov
           10:10 hod. Deti "Mini" 5 - 7 rokov                  
           10:20 hod. Deti "Mladší žiaci/žiačky" 8 - 11 rokov
           10:35 hod. Deti "Starší žiaci/žiačky" 12 - 15 rokov
           10:50 hod. "Juniori" 16 - 19 rokov
           10:50 hod. "Single speed" 16 - 99 rokov


           11:15 hod. Hobby 16 - 99 rokov

           12:15 hod. Elite MTB 16 - 99 rokov
           12:15 hod. Elite CX 16 - 99 rokov

           
Kategórie podľa jednotlivých štartov :
1. ŠTART  Detí - jedno až štyri kolá podľa štartu - dĺžka od cca 200 m. do cca 2800 m. Pri deťoch do 7 rokov možná účasť detí aj za asistencie s doprovodom rodičov
                 počet kôl - skrátené kolá podľa počtu registrovaných detí a ich veku / upresnené v deň pretekov.       
D

                Single speed
                               počet kôl 4 pre víťaza                  
/ účasť iba s jednoprevodovými bicyklami -kategória vyhodnotená iba v prípade minimálne 3 pretekárov
                               kategória juniori, muži                  
SM vyhodnotenie spolu
                               kategória juniorky, ženy                
SZ   vyhodnotenie spolu

2. ŠTART  Hobby dĺžka kola cca 2 km
                počet kôl 4 pre víťaza, cca 30-35 minút  / účasť s rôznymi typmi bicyklov CX, MTB, trek, cross, gravel (okrem e-bike)
                              kategória muži  16-29 rokov         
HM1
                              kategória muži  30-39 rokov         HM2
                              kategória muži 40 a viac rokov     
HM3
                              kategória ženy 18 a viac rokov     
HZ1

3. ŠTART
Elite CX :   počet kôl  7 pre víťaza, cca 50-55 minút    /vyhodnocovať sa budú iba pretekári s cyklokrosovými bicyklami
                              kategória muži 16-39 rokov        
CM1
                              kategória muži 40 a viac rokov    
CM2
                              kategória ženy 18 a viac rokov    
CZ

Elite MTB :  počet kôl  7 pre víťaza, cca 50-55 minút /vyhodnocovať sa budú iba pretekári s MTB bicyklami
                              kategória muži 16-39 rokov        
MM1
                              kategória muži 40 a viac rokov  
MM2
                              kategória ženy 18 a viac rokov   
ZM

V prípade malého alebo príliš veľkého počtu pretekárov sa môže čas jednotlivých štartov posunúť, alebo jednotlivé štarty pretekov sa môžu rozdeliť alebo zlúčiť. Pretekári budú o tom vyrozumený najneskôr pri jednotlivých štartoch.

Vyhodnotenie do 30 minút po ukončení posledného štartu pretekov.
Vyhodnotenie štartu detí sa očakáva hneď po pretekoch.
Ohodnotení budú prví traja pretekári, ktorí regulérne absolvujú dĺžku pretekov.
Dôležitá zmena oproti roku 2018
V prípade ak niektorý pretekár bude predbehnutý o jedno či viac kôl, nemusí už absolvovať všetky svoje kolá. Vo výsledkovej listine sa uverejní +1 kolo, resp +2 kolá. t.j. Po prejdení víťaza cieľom daného štartu, všetci pretekári už iba dokončia svoje práve absolvované kolo. Prechádzame tým na systém, že po prejdení víťaza cieľovou čiarou už žiadny pretekár nezačne svoje ďalšie - nové kolo.

TECHNICKÉ A USPORIADATEĽSKÉ INFORMÁCIE
Miesto parkovania pred areálom kaštieľa vo Veľkej Ide.
Vid obr. Mapka. Riaďte sa prosím pokynmi usporiadateľov.
Preteky sú rozdelené na niekoľko samostatných štartov. viď program s časmi jednotlivých štartov.

V mieste štartu
cieľa sa budú nachádzať dve registračné miesta.
1. registračné miesto pre tých pretekárov, ktorí sa registrovali online a zaplatili štartovné vopred najneskôr do 21.04.2019. Pričom tento deň sa považuje deň pripísania štartovného na účet usporiadateľa pretekov. Pretekári registrovaní vopred s uhradeným štartovným si budú môcť vybrať svoj štartovací balík maximálne do 30 minút pred svojim štartom.

2. registračné miesto :
A) pre tých pretekárov, ktorí sa registrovali online a platia štartovné na mieste ALEBO
B) pre tých pretekárov, ktorí sa registrujú na mieste a platia štartovné na mieste

PRIHLÁŠKY A INFORMÁCIE K PLATBE
Výška štartovného :
Deti 1 €
Juniori - nad 15 rokov, Dospelí :
Registrácia vopred     : 5,-
Registrácia na mieste : 10,-

Registrácie vopred
predregistrácie
Predregistrácie budú dostupné cez
online formulár. Účastník pretekov s predregistráciou a úhradou vopred, si na mieste vyzdvihne iba štartovací balíček a štartovné číslo na 1.registračnom mieste označenom ako ONLINE REGISTRÁCIE. Štartovací balíček si môže vyzdvihnúť maximálne 30 minút pred svojím štartom.
Platba za štartovné musí byť prijatá a identifikovateľná na našom účte do 19.04.2019 do 23:59, iba vtedy je predregistrácia úplná a platná a daný pretekár sa zobrazí v štartovej listine na internete
TU. Pre účastníkov registrovaných vopred organizátor zabezpečí po pretekoch v cene štartovného guláš, pitie.

Juniori a juniorky majú povolený štart iba v kategórii Hobby / Single speed - jednoprevodové bicykle
Za deti sa považujú pretekári vo veku do 15 rokov zavŕšenia v roku 2019. Ročníky a ich zadelenie do jednotlivých štartových kategórií sa upresní pred štartom, podľa počtu zúčastnených pretekárov.
Deti, Juniori a Juniorky (vek do nedovŕšených 18 rokov ku dňu štartu) na štart potrebujú súhlas zákonného zástupcu Súhlas na stiahnutie TU
Súhlas bude sprístupnený
Ak pretekár/ka v roku 2019 bude mať 18 rokov, ale k dátumu pretekov ešte nedosiahol vek 18 bude zaradený do kategórie 18+ podľa typu bicykla/príslušného štartu, ale je potrebné doložiť súhlas zákonného zástupcu (z dôvodu že k dátumu pretekov ešte nedovŕšil 18 vek).

PLATOBNÉ ÚDAJE pri registrácii vopred:

Číslo účtu :
520700-4205730523 / 8360
Formát IBAN:  
SK60 8360 5207 0042 0573 0523
Medzinárodný formát účtu pre platby zo zahraničia:
SK60 8360 5207 0042 0573 0523  SWIFT:  BREXSKBXXX
Do poznámky je potrebné uviesť meno pretekára pre identifikáciu a zmeniť dátum vykonania platby.

Ak vlastníte smartfón a máte internet banking, môžete na úhradu platby použiť QR kód pre platbu (PAY by Square). Po oskenovaní je potrebné doplniť iba tvoje meno a prípadný dátum platby. Tento kód je na čiastku 5 €

V prípade ak si zo zahraničia a máš problém s platením, alebo chceš platiť za viacerých priateľov, cyklistov naraz, kontaktuj nás na cxcastlecross@nasalevandula.sk dohodneme detaily, resp. spôsob platby.

PRAVIDLÁ A PROPOZÍCIE :

Registrácie na mieste.
Pretekári, ktorí sa registrujú na mieste v deň pretekov a hradia štartovné na mieste, majú povinnosť vyplniť registračný formulár na mieste, (alebo si ho ešte doma stiahnuť, vypísať vytlačiť a na mieste ho iba odovzdať a zaplatiť štartovné) STIAHNUŤ formulár TU.
Formulár bude sprístupnený. Ak donesú už vyplnený súhlas, urýchlia tým celý priebeh svojej registrácie. V prípade dosiahnutia hraničného limitu účastníkov pretekov, môžu byť zo strany usporiadateľa registrácie na mieste nepovolené.  
Uhradené štartovné sa nevracia, okrem prípadu ak by došlo k zrušeniu pretekov zo strany organizátora.
Organizátor si vyhradzuje právo v prípade extrémneho počasia, živelnej pohromy alebo nepredvídateľných udalostí z vyššej moci, preteky presunúť na iný termín. Pravdepodobne neskorší čas v rámci dňa alebo na nasledujúci deň.
Sledujte naše stránky TU alebo Facebook skupinu TU pre najnovšie informácie.
V prípade registrácií na mieste, organizátor nezaručí v cene štartovného jedlo po pretekoch.

Presun pretekárov do inej kategórie.
Ak sa niektorý pretekár (Dieťa,Junior, Juniorka t.j. do 15 rokov) rozhodne štartovať v kategórii Hobby, alebo Elite bude zaradený do najnižšej vekovej kategórie a bude vyhodnotený s tými účastníkmi spolu.

Pretekári sa môžu oboznamovať s traťou počas prestávok medzi jednotlivými štartmi pretekov. Musia však mať pripnuté svoje štartové číslo a mať riadne nasadenú ochrannú prilbu. Pretekári bez štartových čísel a bez ochranných prilieb budú organizátormi vykázaní z trate a môže im byť zakázaný štart.
Pretekári sa začnú vyzývať na postavenie na štart 10 minút pred príslušným štartom. Pretekár, ktorý sa nedostaví na výzvu k štartu bude štartovať z konca štartového poľa. Postavenie na štarte v každom štarte bude podľa štartovných čísel vzostupne. Štartové čísla sa budú prideľovať postupne podľa dátumu a času prijatia a identifikovaní štartovného. To znamená pretekári registrovaní skôr, (registrácie vopred s uhradeným štartovným) budú mať zabezpečené postavenie na štarte v predu.
Prosíme pretekárov aby to rešpektovali pri postavení sa na štart. Záujemcovia si vedia overiť zoznam registrovaných pretekárov s uhradenými a identifikovanými platbami TU ,kde budú uvedený so svojim štartovým číslom. Výnimkou sú prvý traja pretekári z minuloročného celkového poradia v štarte Hobby a Elite. V prípade ich účasti aj v roku 2019 budú mať tieto štartové čísla a prednostné postavenie na štarte :

Kategória Elite
Štartové číslo 1 Piga Matej
Štartové číslo 2 Piga Tomáš
Štartové číslo 3 Farkas Attila

Kategória hobby
Štartové číslo 4 Labanc Daniel Leon
Štartové číslo 5 Suvák Ján
Štartové číslo 6 Filip Štefan

U dospelých pretekárov s úhradou vopred a u časti pretekárov s úhradou na mieste bude roh štartového čísla obsahovať (kupón) po odtrhnutí ktorého je ho možné použiť na výdaj občerstvenia po pretekoch.

Pretekári, ktorí sa prihlasujú a hradia štartovné na mieste, podpíšu súhlas s pravidlami a propozíciami pretekov na mieste. Bez tohto podpisu nebudú pripustení k štartu.
Pretekári, ktorí sa registrujú online odoslaním registrácie súhlasia s pravidlami a propozíciami pretekov. Bez tohto súhlasu nie je možné odoslať registráciu na preteky.
Rodičia resp zákonný zástupcovia sú povinný doniesť podpísaný súhlas so štartovaním a zodpovednosťou za neplnoletých pretekárov. Formulár bude prístupný na stiahnutie TU.

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, bez nároku náhrady voči usporiadateľovi pri im prípadne vzniknutej škode na majetku či zdraví. Ak spôsobia škodu usporiadateľovi alebo tretím osobám sú povinný ju nahradiť. Pretekári sú povinný jazdiť na bicykloch s dvoma nezávislými brzdami, (okrem bicyklov v pretekoch SINGLE SPEED / jedno-prevodové bicykle), počas pretekov či rozjazdu mať na hlave zapnuté celoplastové prilby, pretekať na bicykloch bez motorického pohonu (iba bicykle poháňané vlastnou silou), alebo použiť iný nekalý spôsob dopingu. Je zakázané po štarte pretekov absolvovať okruh mimo vyznačenej trate (opustiť trať či skracovať kolá). Ak by z nejakého dôvodu bolo prerušené vyznačenie trate, sú povinný absolvovať trasu zaužívanou cestou. Pretekári, ktorí nedodržia uvedené môžu byť diskvalifikovaní usporiadateľmi pretekov. Pretekov sa zúčastňujú iba pretekári s dobrým zdravotným stavom, s bicyklami v dobrom technickom stave a súhlas s podmienkami a pravidlami pretekov potvrdia svojimi podpismi na mieste registrácie v deň pretekov pri prebratí štartovného čísla pri registrácii, resp. pri online prihláške ich vyplnenie sa považuje za tento súhlas. Pretekári budú pri jednotlivých štartoch vyzývaný k postaveniu sa na štart. Pri nedostavení sa na štart na výzvu môže usporiadateľ povoliť štart z posledného štartového poľa, resp. ak preteky už prebiehajú a nie je bezpečné pustiť pretekára na trať, tak takýto pretekár nebude pripustený k pretekom (DNS).
Ak chcú niektorí pretekári štartovať vo viacerých štartoch, bude im to umožnené po samostatnej viacnásobnej registrácii s 50 %-nou zľavou z ďalšieho štartovného, pričom do poznámky pre usporiadateľa v online registrácii uvedú, že sa jedná o viacnásobnú registráciu. V prípade ak by z dôvodu nižšieho počtu účastníkov v niektorom štarte by došlo k situácii, že sa rôzne štarty spoja, pretekárovi bude vrátená uhradená čiastka po pretekoch na bankový účet z ktorého bola vykonaná úhrada.
V prípade neočakávaných, nepredvídaných udalostí alebo z bezpečnostných dôvodov, môže usporiadateľ preložiť-posunúť čas štartu, zároveň si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu a pravidiel, pričom sa zaväzuje, že zmena bude pretekárom oznámená v predstihu.
Pretekári registrovaní cez internet predom si môžu dokúpiť v hodnote 2 € ďalšiu porciu guláša. Túto skutočnosť je potrebné uviesť v poznámke pre usporiadateľa v online registrácii.
Pretekári majú prísny zákaz pred, počas a po pretekoch odhadzovať či inak znečisťovať prostredie a areál pretekov. Pretekári berú na vedomie, že trasa pretekov nie je prioritne určená na cyklistické preteky a vyznačenú trasu absolvujú s dôrazom na vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť ostatných účastníkov a divákov.
Pretekári preberajú na seba zodpovednosť za nimi spôsobené a vzniknuté škody voči tretím osobám. Pretekári budú mať zabezpečenú prvú pomoc, ale NIE sú zdravotne - úrazovo poistený počas pretekov.
Z pretekov sa vyhotoví audio a videozáznam, pretekári to berú na vedomie a súhlasia s možnosťou uverejnenia takéhoto materiálu aj nezúčastneným osobám, či na sociálnych sietiach, z dôvodu propagácie tejto akcie, alebo na použitie na reklamné účely, či toho času použité na iné nešpecifikované účely a to bez nároku na finančný či iný typ honoráru za to. Bez tohto súhlasu nie je pretekárovi povolený štart.
Pretekári sú povinný riadiť sa pokynmi usporiadateľov  pred, počas a po pretekoch po opustenie areálu pretekov, v prípade potreby, pri prerušení športovej akcie, alebo pre prípadné uvoľnenie cesty záchranným  zložkám, vozidlám usporiadateľa alebo vozidlám tretích osôb, ktoré vypomáhajú usporiadateľom či iným orgánom.
Nedodržanie či nepodpísanie súhlasu s vyššie uvedenými pravidlami, môže znamenať nepripustenie, alebo diskvalifikáciu z pretekov či z výsledkovej listiny.  
Pri vzniknutých situáciách nepodchytených v týchto propozíciách sa bude postupovať podľa rozhodnutia usporiadateľa, voči ktorému nie je možné odvolanie.
Ak by v predregistráciách neboli žiadne prihlášky do niektorých štartov, usporiadateľ môže pred pretekmi zrušiť otvorenie jednotlivých kategórií /štartov.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny pravidiel a propozícií.

Ak niektoré veci nie sú ti jasné, pozri si
video z minulého roka TU
Dňa 18.01.2019 vo Veľkej Ide

Miesto pre sponzorov a podporovateľov pretekov

 

Priestor pre tvoju otázku
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky